Turnul Ciunt din Salonta şi Muzeul Memorial Arany Janos

Muzeul Memorial Arany Janos

Muzeul Memorial Arany Janos

Construit în secolul al XVII-lea, în jurul anului 1620, Turnul Ciunt (Csonka) din Salonta a fost construit în scopul de a fi punct de observaţie în războiul împotriva invaziei otomane.

mărturie rămasă din întregul complex al Cetăţii Salonta. Este un monument istoric de arhitectură laică, turnul fiind restaurat în 1889, din iniţiativa şi prin contribuţia poetului Arany Laszlo. Acesta a donat o parte a bibliotecii, manuscrise originale şi mobilierul din camera de lucru a tatălui său. Turnul este un simbol al oraşului, în care astăzi se găseşte primul muzeu literar din România, Muzeul Memorial Arany Janos.

Turnul are un plan hexagonal şi este înconjurat de o denivelare de pământ de formă trapezoidală care indică existenţa unui şanţ şi val de apărare sau a unui zid de incintă. Edificiul a avut iniţial patru sau cinci nivele despărţite între ele de planşee de grinzi.

La etajul 1 pot fi văzute o serie de documente ce privesc dezvoltarea culturală a Transilvaniei şi câteva portrete ale unor reprezentanţi de seamă ai Şcolii Ardelene (Alexandru Roman, Iosif Vulcan). La etajele 2, 3 şi 4 sunt expuse culegerile de folclor din zona Salontei, întocmite de poetul Arany Janos, 129 de scrisori originale ce fac parte din corespondenţa poetului cu Charles Darwin, biblioteca şi mobilierul din camera de lucru a poetului din perioada 1867-1882.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • Se continuă pe DJ 795 până în Salonta, Piaţa Libertăţii nr. 4