Stațiunea balneoclimaterică Buziaș

Izvorul Moș Bizieș

Izvorul Moș Bizieș

Staţiunea este situată în judeţul Timiş, în Depresiunea Buziaşului, pe cursul inferior al Pârâului Valea Salciei, la o altitudine de 108 m.

Staţiunea Buziaş are o climă cu influenţă sub-mediteraneană, specifică climatului Câmpiei de Vest, vânt cald şi uscat primăvara. Staţiunea Buziaş este aşezată într-o regiune de tranziţie între zona de deal şi câmpie piemontană, clima caracterizându-se printr-un regim climatic temperat. Apele minerale de la Buziaş au fost folosite de către daco-romani, localitatea Buziaş fiind atestată documentar în anul 1369.

Descoperirea zăcământului hidromineral (apa minerală şi dioxidul de carbon) s-a produs între anii 1796 – 1805 având un rol deosebit de important în evoluţia aşezării întrucât în 1811 s-a deschis primul sezon balnear organizat, totodată înființându-se staţiunea balneară.

Valoarea terapeutică a apelor minerale a devenit cunoscută în scurt timp, atât în Ungaria, cât şi în ţările vecine, Buziaşul fiind un loc căutat pentru izvoarele sale tămăduitoare. În 1819, Buziaşul este declarat localitate balneară. Până la sfârşitul secolului XIX, tratamentul consta în cură internă, consumul apei minerale fiind de bază (se tratau anemii, afecţiuni ale aparatului urinar, ale colonului, stomacului, ficatului, ale căilor respiratorii, boli ginecologice, boli de nervi etc.). Terapia balneară a fost fundamentată de medici încă din anii 1838.

Izvoarele din staţiune sunt slab concentrate şi conţin o cantitate variabilă de bioxid de carbon, fier, bicarbonaţi, calciu, magneziu. Apele minerale din Buziaş sunt folosite astăzi atât în cura internă, cât şi în cura externă. În cura internă apele se prescriu în gastrite cronice cu hipoaciditate, colecistopatii, pielocistite calculoase sau necalculoase.

Unul dintre cei mai importanţi factori terapeutici naturali ai staţiunii Buziaş îl reprezintă varietatea de ape minerale utilizate pentru cura externă - ape carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, calcice, magneziene, hipotone, cu un grad de mineralizare de pâna la 6,6 g/l. Acestora li se adaugă mofeta şi bioclimatul sedativ.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DJ 592 Lugoj- Buziaş, oraşul Buziaş