Stațiunea Băile Lipova

Stațiunea Băile Lipova

Stațiunea Băile Lipova

Una din stațiunile cu specific balneoclimateric, având ape minerale carbogazoase, bicarbonate, sodice, calcice, magneziene şi feruginoase, utilizate în tratamentul afecţiunilor cardiovasculare şi hepatobiliare.

Climatul continental moderat cu influenţe submediteraneene favorizează factorul cel mai important pentru tratament din stațiune.

La începutul secolului XX, Staţiunea Băile Lipova era una din cele mai apreciate stațiuni turistice ale vremurilor, impresionând prin potenţialul natural, calitatea, originalitatea şi costul serviciilor. Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu realizarea unui stabiliment balnear alimentat cu apă de la două puţuri armate în lemn în anul 1894, au fost favorizate desfăşurarea de activităţi balneare

Staţiunea a început să fie cunoscută şi pentru apa minerală, aceasta fiind folosită pentru tratamente în cură externă şi internă, agrement şi pentru îmbuteliere.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • Str. Lugojului nr. 50, oraşul Lipova