Vladimirescu

Biserica Sfântul Mucenic Dimitrie

Panoramă Văliug

Descoperirile arheologice din zona comunei Vladimirescu au scosla lumină vestigii importante care atestă continuitatea locuirii pe aceste meleaguri încă din secolele II-III.

- Căi de Acces

  • DN 7/E 68 Deva-Lipova-Arad

Prima atestare documentară alocalităţii Vladimirescudatează din anul 1752, satulCicir fiind totuşi atestatdocumentar în anul 1552,satul Horia în anul 1315 şisatul Mândruloc în anul 1471.Prima denumire a localităţiieste Glogovăţ. Numeleprovine de la coloniştii sârbiaduşi de regatul ungariei cagraniceri, în perioda 1404-1412, conducătorul acestoranumindu-se Glogov.

Colonizarea şvabilor dinperioada 1717-1733 a dus lastrămutarea românilor şi asârbilor din această zonă.Denumirea de Glogovăţ arămas până în jurul anilor1945 când localitatea adevenit Vladimirescu.