Vașcău

Vașcău

Panoramă Văliug

Străjuit de Munţii Bihorului la răsărit şi Munţii Codru-Moma spre apus, oraşul Vaşcău şi localităţile din jurul său formează una dintre cele mai pitoreşti zone ale judeţului, din regiunea Ţara Beiuşului.

- Căi de Acces

  • DN 76/E 79 Vârfurile-Beiuş-Oradea

Bogăţia bazinului hidrografic, clima destul de blândă şi formele de relief, cu întinse zone muntoase acoperite de păduri, loc de refugiu în vremuri de restrişte, au creat condiţii pentru formarea de aşezări omeneşti în această regiune.

Primele aşezări omeneşti din această zonă sunt atestate arheologic încă din paleolitic. Cea mai veche menţiune documentară a localităţii Vaşcău este cea din Conscrierea porţilor Liber regius, întocmită în anul 1552 de către Fiscul Regal. În acest document localitatea apare menţionată sub denumirea de Nagyhko („Cuptorul Mare”).

Totuşi, există şi alte documente care menţionează existenţa localităţii încă din secolele XI-XII. Începând cu secolul al XVIII-lea, mai exact anul 1851, denumirea oraşului va fi schimbată pentru a face referire la principala bogăţie şi la ocupaţia de bază a locuitorilor, aceea de lucrători la fierărie: Vaskoh – nume provenit din limba maghiară şi format din două cuvinte: vas = fier şi koho = cuptor de topit.