Timișoara

Catedrala Mitropolitană

Catedrala Mitropolitană

Cunoscută şi sub denumirea de „Mica Vienă”, „Orașul parcurilor” sau „Orașul trandafirilor”, apelative care subliniază farmecul său aparte, Timişoara este oraşul cu cea mai mare moștenire arhitecturală din România, patrimoniul său numărând aproximativ 14.500 de monumente istorice.

- Căi de Acces

  • DN 69/E 671 Arad –Timişoara
  • DN6: Lugoj – Timişoara – Cenad
  • DN 59A: Timişoara – Jimbolia
  • DN 59/E 70: Timişoara - Deta - Moraviţa

Minunatul oraș de pe Bega a fost ridicat pe ruinele fostei fortărețe romane Zambara de către avari, undeva pe la jumătatea anilor 500 e.n. Timișoara încântă prin istoria ei plină de evenimente care au marcat semnificativ dezvoltarea ei ulterioară. Aceasta cunoaște un impuls deosebit în timpul domniei regelui Carol Robert de Anjou, care în urma vizitei sale din 1307 a ordonat construirea unui palat regal aici. În timpul anarhiei feudale Timișoara devine capitala Ungariei. Apoi, Iancu de Hunedoara transformă orașul într-o tabără militară permanentă și în domiciliu pentru el și familia sa. Astfel, cetatea va rămâne în posesia Corvineștilor până în 1490.

În cele din urmă, după ce în 1552 armata otomană de 160.000 de oameni aflată sub comanda lui Ahmed–Pașa atacă și cucerește cetatea, Timișoara se va afla sub dominație otomană pentru aproape 200 de ani, fiind sub control direct al sultanului și având un statut special, ca cel al orașelor Belgrad sau Buda.

După mai multe tentative, Eugeniu de Savoia cucerește cetatea în 1716, devenind oraș al Imperiului Habsburgic. În 1919 în Timișoara se instaurează, pentru prima oară în istoria cetății, administrația românească.

Este un oraș pionier în mai multe domenii, atât pe plan național, cât și internaţional. Astfel, în 1718 aici este atestată prima fabrică de bere de pe teritoriul României; în 1728 încep construcțiile la canalizarea Begăi, cel mai vechi canal navigabil de pe teritoriul României; în 1760 este primul oraș din monarhie cu străzile iluminate cu lămpi; în 1771 apare primul ziar de pe teritoriul actual al României, dar și primul ziar german din sud-estul Europei; în 1854 Timișoara se bucură de primul serviciu telegrafic din România, iar în 1881 Timișoara este primul oraș cu rețea telefonică; în 1884 străzile Timișoarei sunt primele iluminate electric din Europa continentală.

Tododată, Timișoara se poate lăuda cu prima stradă asfaltată, cu primul meci de fotbal european, cu primele proiecții cinematografice din România, dar și cu faptul că este primul oraș european cu trei teatre de stat, român, maghiar și german.

Din punct de vedere turistic, Timișoara este extrem de atractivă. Ceea ce confirmă acest lucru este, pe de-o parte, patrimoniul cultural ce se caracterizează prin multiculturalitate, unde influențele comunităților etnice sunt mai mult decât evidente. Astfel, peisagistica arhitecturală variază de la stilul baroc, cel predominant, la Art Nouveau, Secession și eclectic, mărturie în acest sens fiind palatele din Piața Victoriei, Baia Publică Neptun sau Casa Brück din Piața Unirii. De altfel, există cartiere care păstrează intactă amprenta diversității etniilor și meșteșugarilor care le-au construit, de influența germană, maghiară și sârbă. Clădirile nu depășesc două etaje, sunt viu colorate și foarte bogat ornate. În cartiere precum Mehala, Iosefin sau Freidorf se păstrează trăsăturile tipice ale satelor tradiționale de șvabi bănățeni: case mari cu front stradal, frumos ornate și cu spații verzi în fața caselor.