Lipova

Vedere de ansamblu, Lipova

Panoramă Văliug

Situat în zona de contact dintre Munţii Zarandului şi Dealurile Lipovei, oraşul Lipova este străbătut de Râul Mureş, care desparte localitatea în două: Lipova propriu-zisă pe malul stâng, Radna şi Şoimoş pe malul drept.

- Căi de Acces

  • DJ 682 Sânnicolau Mare- Lipova

Cetatea Lipovei a fost clădită în timpul domniei lui Bela al IV-lea (1235 - 1270). Prima menţiune documentară a oraşului este din 1245, reprezentând actul prin care regele dădea ordin să fie refăcută cetatea distrusă de invazia tătară din 1241.

Fiind amplasată pe râul Mureş, Lipova a fost permanent disputată de habsburgi şi de otomani. Între 1552 - 1595 şi 1613 – 1718, a ajuns sub dominaţie turcească, dar din 1718, odată cu semnarea Păcii de la Passarowitz, oraşul a revenit definitiv în mâna habsburgilor. Lipova reprezintă astăzi una dintre puţinele localităţi stăpânite de turci în care s-au mai păstrat urme ale acestora.