Gurahonţ

Gurahonț

Gurahonț

Cunoscută la început sub denumirea de Grohonch sau Honytok, localitatea Gurahonţ este atestată documentar pentru prima dată în anul 1386.

- Căi de Acces

  • DN 79A Chişineu Criş- Ineu-Vârfurile

Săpăturile arheologice efectuate în satul component Iosășel au dezvăluit urme de civilizație încă din perioada Paleoliticului timpuriu. Cele mai vechi monede descoperite în Zărand sunt drahmele de argint. Descoperirile monetare de la Feniș cuprind monede care au, în general, pe verso capul lui Hercules, iar pe cealaltă parte calul și călărețul, ambele efigii destul de degenerate. În ciuda istoriei tumultoase şi pline de transformări semnificative, populația autohtonă romanizată din ținutul Gurahonțului și zonele din jur și-a păstrat nealterată ființa, limba, tradițiile și formele social-politice de organizare, cristalizându-se astfel o populație românească.

În zonă se mai poate vizita:

1. Castel din Gurahonţ, Comuna Gurahonţ
2. Monumentul lui Ioan Buteanu, Satul Gurahonţ, comuna Gurahonţ