Chişineu-Criş

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Panoramă Văliug

Localitate în care istoria şi cultura se îmbină armonios cu dezvoltarea economică şi socială, Chişineu-Criş se află în Câmpia Crişului Alb de-o parte şi dealta a râului omonim.

- Căi de Acces

  • DJ 582 Reşiţa-Văliug,comuna Văliug

Descoperirile arheologice auscos la lumină urme de locuirecare aparţin unor perioadepreistorice, chiar şi de maibine de 2500 de ani. Primaatestare documentară aoraşului datează din anii 1202-1203 când aşezarea a fostmenţionată sub denumirea devilla Jeneusol.

În zonă se mai poate vizita:

1. Monumentul eroilor grăniceri, oraşul Chişineu-Criş
2. Biserică Sfinţii Apostol iPetru şi Pavel, oraşul Chişineu-Criş.