Beiuş

Lacul Cârligate

Lacul Cârligate

Aşezat pe cursul mijlociu al Crişului Negru, oraşul Beiuş este considerat oraşcetate naturală, fiind flancat din trei părţi de masive ale Carpaţilor Occidentali.

- Căi de Acces

  • DN 76/E 79 Deva - Brad - Ştei - Beiuş - Oradea

Veche aşezare care s-a dezvoltat continuu odată cu trecerea timpului, prima menţiune cunoscută a Beiuşului datează de la 1096, iar sub titulatura de oraş apare încă de dinainte de 1241. În documentele din perioada 1291-1242 localitatea apare cu toponimele Benenus, Benens, Belenus, Voyuoda de Bivinis sau Belenyes.

Până la începutul secolului al XX-lea s-a folosit mai mult denumirea de Bins, localitatea continuând să fie numită aşa în graiul regiunii. Ceea ce a impulsionat în mod deosebit dezvoltarea oraşului, mai ales din punct de vedere cultural, a fost înfiinţarea unui gimnaziu român unit (grecocatolic) în 1828 de către episcopul Samuil Vulcan.

Înfiinţarea acestuia a reprezentat un eveniment de mare însemnătate pentru românii din Transilvania, deoarece aici s-au format intelectuali români care au devenit purtători ai emancipării culturale şi politice a românilor transilvăneni. Nu se poate vorbi despre Beiuş fără a ţine seama de teritoriul denumit generic Ţara Beiuşului, cu străveche rezonanţă istorică.

Aflată în bazinul superior al Crişului Negru, regiunea se individualizează atât prin configuraţia geografică, cât şi prin trăsăturile proprii, prin evoluţia istorică aparte.

În zonă se mai poate vizita:

1. Monumentul Eroilor Români din Al Doilea Război Mondial din Beiuș