Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

Reprezintă un ansamblu urban baroc, format din zece case cu un singur etaj aliniate într-un șir în faţa grădinii Palatului Episcopal. Mai poartă denumirea de Şirul capitlului

Fiecare din cele 10 clădiri au fost construite în perioade distincte (prima casă construită în „zona rezidențială” datează din 1750, iar ultima în 1875), fapt ce reiese din caracterul neomogen al fațadelor. Elementul comun, de altfel și cel mai spectaculos al ansamblului, este coridorul cu arcade al faţadei, sprijinit pe 56 de stâlpi pătraţi, a cărui interior boltit şi ritmat de arce dublouri oferă variate aspecte ale aceluiaşi spaţiu baroc.

Cea mai veche este casa numărul 7, denumită după numele canonicului, care a construit-o, Casa Alapy.

Restul caselor construite ulterior păstrează mai mult sau mai puțin stilul baroc suferind și alte influențe, cum ar fi cel neogotic.

Printre locatarii celebri ai acestor edificii se remarcă canonicii erudiţi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care au trăit și creat în aceste case o perioadă mai îndelungată sau mai scurtă, reprezentanţi de seamă ai începuturilor istoriografiei de artă şi arheologiei maghiare sau cercetători celebri ai istoriei bisericeşti, precum Flóris Rómer, Arnold Ipolyi, Vilmos Fraknói, János Karácsonyi sau Vince Bunyitay.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • Str. Șirul Canonicilor, municipiul Oradea