Rezervații naturale în Zalău

Urticularia vulgaris

Urticularia vulgaris

Rezervația Balta Cehei *

DN 1H Zalău-Nuşfalău, dreapta pe DJ 108F, satul Cehei, orașul Șimleul Silvanei,

Situată în lunca largă a Râului Crasna, Rezervaţia Balta Cehei reprezintă unul din rarele situri naturale cu vegetaţie acvatică a judeţului Sălaj.

Lacul de deal şi podiş, aflat la altitudinea de 198 m s-a format într-un loc cu formaţiuni aluvionare cuaternare ce se suprapun unor depozite de argile şi marne ponțiene. Ecosistemul este tipic unui astfel de mediu şi dispune de multe plante şi vieţuitoare rare, unele ocrotite de lege. Vegetaţia specifică acestei zone a lacului s-a dezvoltat centrifug fiind formată în mod special din trestie şi specii helo-higrofite ca: Utricularia vulgaris (plantă carnivoră), Hydrocharis morsus - ranae – iarba broaştelor, Scutellaria galericulata – mirgau, Glyceria maxima – mană de apă, Sparganium simplex – buzdugan, Ranunculus sceleratus – boglari.

Rezervația Mlaștina de la Iaz **

Din localitatea Nuşfalău se face stânga pe DJ 191D şi dreapta pe drumul comunal până în satul Iaz, comuna Plopiș

Destinaţie turistică aparte, Mlaştina de la Iaz este şi de o mare importanţă ştiinţifică pentru regiune.

Situată la baza piemontului nord-estic al Munţilor Plopiş, mlaştina include specii deosebite de turbă, o insectă unicat în ţară, precum şi planta carnivoră denumită popular „Roua cerului”. Este cuprinsă într-o rezervaţie naturală de tip floristic, faunistic, paleontologic şi peisagistic, cu suprafaţa de 10 ha.

Mlaştina s-a format prin alunecări de teren de acum 8000 – 10000 de ani şi dispune de un strat de depuneri de polen. În prezent, înfăţişează o mlaştină de turbă activă, în cuprinsul căreia se găseşte o floră interesantă, cu un număr redus de specii.

Multe dintre specii sunt un gen de plante insectofage, aparţinând familiei Droseraceae şi numără circa 200 de specii.

Sedimentul acumulat în stratul de turbă este important deoarece reprezintă un eşantion natural autentic pentru desluşirea istoricului pădurilor din regiune, în jurul mlaştinii dezvoltându-se arbori seculari cu aspect de parc dendrologic.

Rezervația Tusa-Barcău ***

DJ 191D, satul Tusa, comuna Sâg

Rezervația cu o suprafață de 13,43 ha este situată în Munţii Plopiş, incluzând un sector de pădure (făgete pure de dealuri și făgete amestecate), o zonă de pajiște, precum și două izbucuri cu un impresionant debit de apă. Zona aflată la obârşia văii Râului Barcău constituie un mediu optim de viaţă pentru o varietate rară de păstrăv. Din punct de vedere paleontologic, aici s-au conservat cel mai bine formele de viaţă din Sarmaţian, fiind dezvoltată întreaga succesiune a acestui etaj.

 În zonă se mai poate vizita:

1. Rezervația Stejarișul Panic, DN 1F/ E 81 Zalău- Sarmasag, satul Panic, comuna Hereclean

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat