Rezervaţia Valea Mare

Rezervaţia Valea Mare

Rezervaţia Valea Mare

Rezervaţie de tip mixt, cu o suprafaţă de 1.179 ha, a fost creată pentru a proteja elemente floristice, faunistice (vipera cu corn, broasca ţestoasă de uscat, lăstunul de stâncă, lăstunul mare, pietrarul bănăţean, rândunica roşcată, liliacul mediteranean), geologice (calcare, marne, diorite cuarţifere, granodiorite), morfologice (sectoare de chei - Cheile Tisei - şi versanţi abrupţi cu pereţi calcaroşi de până la 50 m, cascade în tuf calcaros de până la 30 m înălţime, doline, lapiezuri, ponoare, izbucuri) şi speologice.

Se află la 15 km nord-est de Moldova Nouă, în bazinul hidrografic al Văii Mari, iar scopul său iniţial a fost de protejare a subarbustului atlantic-mediteranean iedera albă, înaltă de 50-60 cm, cu frunze mari şi lucioase, dispuse în buchete pe ramuri şi cu fructe ca nişte bobiţe negre.

Pădurile de fag de pe suprafaţa rezervaţiei coboară de-a lungul văilor până la altitudini foarte joase, de 150 – 200 m, ocupând o suprafaţă de circa 400 ha. Alături de fag vegetează carpenul, teiul argintiu, teiul pucios, cireşul, paltinul, păducelul. Vegetaţia abrupturilor calcaroase este foarte diversificată, existând formaţiuni specifice de tufărişuri termofile.

Importanţa geomorfologică se datorează reliefului complex dezvoltat pe calcare (lapiezuri, doline, uvale, izbucuri, sorburi, chei, peşteri, avene) întâlnit pe Valea Mare sau pe afluenţii acesteia. În bazinul Valea Mare sunt cunoscute 45 de peşteri şi avene, printre acestea numărându-se Peștera Gaura Haiducească (1.370 m lungime) şi Avenul Roşu.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DN 57 Oraviţa-Orşova, oraşul Moldova Nouă