Rezervația naturală Mlaștinile Umede de la Satchinez

Rezervația naturală Mlaștinile Umede de la Satchinez

Rezervația naturală Mlaștinile Umede de la Satchinez

Supranumită „Delta Banatului” este o rezervație naturală ornitologică care se întinde pe 242 ha, reprezintând astăzi una dintre ultimele porțiuni mlăștinoase, întinse, din Valea Ierului.

Aici trăiesc 40% dintre speciile de păsări întâlnite pe teritoriul României. Datorită structurii geomorfologice ale straturilor aluvionare aici s-au format terenuri mlăştinoase intercalate de băltiri la suprafaţă, fâneţe umede şi sărături. Excesul de umiditate al acestor zone a fost întreţinut permanent prin izvoare proprii de apă arteziană şi termală, periodic prin precipitaţiile tipice de sezon şi, în mod deosebit, prin revărsările pârâurilor, cu ocazia debitelor excesive.

În aceste habitate umede au convieţuit speciile de floră şi faună specifice. Pe lângă bogăţia piscicolă şi cinegetică a Văii Ierului s-au semnalat aglomerări de păsări acvatice. Rezervaţia atrage un număr însemnat de specii acvatice şi nu numai, atât în perioada cuibăritului, cât şi în perioada de migraţie.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DN 6 Timişoara-Sânnicolau Mare, dreapta DJ 693, comuna Satchinez