Rezervația Depresiunea Bălileasa

Depresiunea Bălileasa

Depresiunea Bălileasa

Rezervaţie naturală şi mixtă, Depresiunea Bălileasa cuprinde un şes alungit situat în partea de vest a Padişului, lipsit de pădure, dar cu numeroase doline.

Străjuit în amonte de două masive impunătoare, Vârfurile Oselu şi Bălileasa, între care se află şaua „La Scăriţa”, şesul se prezintă ca o vale cu o luncă largă, care nu este străbătută de un curs de apă regulat. În aval de Bălileasa se pătrunde în bazinul Văii Cetăţilor, la început printr-o pantă destul de accentuată, apoi se desfăşoară o luncă largă numită „La Grajduri”, important loc de popas.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DN 76/E 79 Vârfurile- Beiuş-Oradea, comuna Pietroasa, cu acces din localitatea Sudrigiu