Rezervaţia Dealul Varanic

Rezervația Dealul Varanic

Rezervația Dealul Varanic

Rezervaţie mixtă având o suprafaţă de 350 ha este situată în apropierea comunei Brezniţa Ocol ce protejează habitate de importanţă europeană dezvoltate pe calcare - formaţiuni de tufărişuri submediteraneene (șibleac) cu cărpiniţă, liliac sălbatic, mojdrean. Printre elementele faunistice protejate se numără ţestoasa lui Hermann și vipera cu corn.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DJ 607B, nord-vest de localitatea Drobeta Turnu Severin, comuna Brezniţa Ocol