Rezervația Calcarele cu hippuriți de la Valea Crișului

Calcare cenușii

Calcare cenușii

Este o rezervație de tip paleontologic, care se întinde pe o suprafață de 0,40 ha. Aceasta este localizată pe teritoriul satului Bratca din Valea Negruții.

Văile celor două pâraie, Gruieț și Petrele, se despart în această regiune și sunt constituite din gresii conglomeratice ce alternează cu bancuri de calcare cenușii. În aceste bancuri de calcare sunt identificate numeroase exemplare de Acteonella.

În aceste depozite, cu o grosime de aproximativ 200 m, s-au evidențiat două bancuri masive de rudiști, una bine dezvoltată în formă de cupă și alta redusă care are rol de capac. Aceste bivalve se fixau de substrat și formau colonii care sunt bine conservate în aceste depozite, unde se pot vedea milioane de indivizi înghesuiți și suprapuși, formând un perete compact cu o grosime de 10-15 m.

În aceste bancuri au fost identificate 12 specii de rudiști.

În zonă se mai poate vizita:

1. Rezervația Locul fosilifer de la Corniţel, DJ 764D din localitatea Bratca până în comuna Borod, de pe DN 1/E 60 Oradea-Cluj Napoca

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • Se continuă cu DJ 108I până în satul Bratca, Comuna Bratca