Rezervaţia Baziaş

Rezervația Baziaș

Rezervația Baziaș

Delimitată în apropierea localităţii Baziaş pentru protejarea asociaţiilor vegetale de Fraxinus ornus, Cornus mas, Tilia tomentosa, Quercus cerris cu bujorul bănăţean în stratul ierbaceu, rezervaţia se întinde pe o suprafaţă de 170,9 ha.

Rezervaţie complexă, de tip mixt, protejează elemente geologice (depozite loessoide), morfologice (relief colinar arid, cueste, văi adânci), floristice (pinul de Banat, garofiţa bănăţeană, bujorul de Banat, jugastrul bănăţean, stânjenelul, săbiuţa) şi faunistice (broasca ţestoasă de uscat, vulturul egiptean, potârnichea de stâncă, lăstunul de stâncă, lăstunul mare, pietrarul bănăţean, rândunica roşcată, presura bărboasă).

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DN 57A, sat Baziaş, comuna Socol