Rezervaţia Balta Nera-Dunăre

Cheile Nerei

Cheile Nerei

La sud de localitatea Socol, în zona de vărsare a Nerei în Dunăre, se găseşte Rezervaţia Baltă Nera - Dunăre, rezervaţie complexă, întinsă pe o suprafaţă de 10 ha.

Importanţa ei este dată de zona umedă cu vegetaţie hidrofilă şi higrofilă specifică, cu o bogată avifaună acvatică, printre care se numără egreta mică, stârcul cenuşiu sau cormoranul mic.

Zona protejează elemente geologice (pietrişuri şi nisipuri), morfologice (luncă inundabilă), floristice (stuf, papură, salcie, apoi păducelul negru etc.) şi faunistice (vulturul egiptean, barza, buha, egreta mică) de o importanţă deosebită.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DN 57 Oraviţa-Orşova, dreapta pe DN 57A până în comuna Socol