Peștera Valea Leșului

Peștera Valea Leșului

Peștera Valea Leșului

Peștera se află la aproximativ 3 km în amonte de confluența Văii Leșului cu Valea Iadului, la o altitudine de circa 700 m.

Rezervația este de tip speologic, având o lungime de 1.295 m și o lățime de 15 m. Întreaga peșteră se prezintă sub forma unei galerii unice, străbătută de un curs de apă subteran. Are puține diverticole, ce meandrează pe primii 300 m, apa formând terase aluvionare.

Din punct de vedere morfologic, peștera prezintă două sectoare. Primul sector este dominat de neobișnuita orizontalitate a tavanului, iar cel de-al doilea de un aspect haotic cu numeroase prăbușiri, hornuri gigantice, dar și de frumoase speleoteme.

Peștera orizontală, dezvoltată în caractere jurasice are o importanță biospeologică prin fauna de anfipode și coleoptere.

Prin terasele și martorii de eroziune pe care îi prezintă (în special tavanul plan-orizontal), peștera este propice studiilor de speleomorfologie. Biospeologic, ea este importantă atât prin resturile scheletice de Ursus spelaeus, existente în zona Coridorului Urșilor, cât și prin fauna actuală cu amfipode și coleoptere în număr mai mare decât pe Plaja Coleopterelor.

La atributele turistice de mai sus se mai adaugă și climatul subteran de o remarcabilă constantă cu amplitudini termice anuale de maxim 0.8 ° C, cu amplitudini ale umidității relative a aerului de 3 % și o ionizare puternică a aerului, toate acestea conferind peșterii valențe curative deosebite.

Condițiile de vizitare impun mijloace proprii de iluminare, iar când apele sunt mari sunt necesare cizme de cauciuc lungi, barcă de cauciuc și o cordelină de aproximativ 25 m pentru legarea bărcii.

În zonă se mai poate vizita:

1. Rezervația Vârful Buteasa, DJ 108K, comuna Bulz
2. Rezervația Valea Iadei cu Syringa josichaea, DJ 108K satul Remeți, comuna Bulz

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DN 1/E 60 Oradea-Cluj Napoca, dreapta pe DJ 108I care se continuă pe DJ 108K până în comuna Bulz