Mănăstirea Izbuc

Mănăstirea Izbuc, Biserica de lemn

Mănăstirea Izbuc, Biserica de lemn

Situată într-un superb decor montan înconjurat de păduri şi pajişti de la poalele Munţilor Codru Moma, Mănăstirea Izbuc este cea mai veche mănăstire din Bihor.

Mănăstirea se găseşte lângă un izvor intermitent care ţâşneşte din crăpăturile stâncilor, un fenomen carstic deosebit de interesant foarte rar întâlnit, despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Apa Momii, cum l-au numit localnicii, a fost preţuit ca un loc sfânt, de unde se înalţă rugăciuni evlavioase.

Încă din cele mai vechi timpuri, pe 15 august are loc un pelerinaj la Mănăstirea Izbuc, atraşi de miracolul Izvorului Tămăduirii. Oamenii n-au găsit până astăzi o explicaţie ştiinţifică fenomenului de la Izbuc.

De o mare valoare arhitectonică, Biserica de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului și a fost ridicată în 1696 şi adusă de la Beiuş la Izbuc în 1957. Este construită în formă de navă pe fundaţie din bolovani de piatră. Piesă extrem de frumoasă, catapeteasma din lemn a fost donată de meşterii din judeţul Neamț. Toate ferestrele sunt simple, de formă aproape pătrată şi au câte patru geamuri, iar pereţii, ca şi bolta, sunt tencuiţi şi pictaţi.

În anul 1989 începe construirea bisericii de piatră, Biserica Nouă, din iniţiativa şi directa îndrumare a stareţului de atunci al mănăstirii. Biserica din zid în formă de cruce este joasă, dar foarte spaţioasă, naosul şi pronaosul avînd 20 m lungime şi 9 m lăţime (în zona absidelor naosului 12 m). Are o catapeteasmă simplă din lemn, dar stranele pentru credincioşi sunt sculptate. Nu are pridvor, iar intrarea în biserică se face printr-o uşă din lemn simplă, în două canaturi. Pictura acestei bisericii este în ulei şi a fost executată în 1969-1972 de pictorul Nicolae Popa, pictura paraclisului fiind executată de familia Moldoveanu din Bucureşti.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat

Căi de Acces

  • DN 76/E 79 Oradea-Beiuş- Vârfurile, sat Călugări, comuna Cărpinet