PREZENTARE

Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România (APTR) este o asociaţie nonguvernamentală, non-profit, înfiinţată în anul 2009 ca răspuns la nevoile industriei turistice de reprezentare a lucrătorilor din turism şi domenii conexe. Scopul său principal este susţinerea şi promovarea turismului din România. APTR, în calitatea sa de asociaţie profesională, reuneşte zeci de personălităţi recunoscute la nivel regional, naţional, dar și internaţional, ce activează în turism şi domenii conexe.

APTR acoperă toate domeniile turismului: hotelier, restauraţie, agenţii deturism, agrement, autorităţi publice, educaţie, consultanţă, iar, pe de altă parte, prin reprezentanţii săi regionali şi activităţile profesionale desfăşurate pe întreg teritoriul ţării de aceştia, asociaţia beneficiază de reprezentare la nivel naţional. APTR are statutul de membru în Consiliul Consultativ al Turismului ce funcţionează la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Prin participarea la numeroase acţiuni şi evenimente, în calitate de partener sau invitat, APTR s-a afirmat ca o prezenţă constantă şi necesară industriei turistice româneşti.

Prin tot ceea ce face, APTR îşi aduce contribuţia la dezvoltarea şi promovarea turismului românesc.

Website APTR: www.aptro.ro

Spot Video

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Download Ghid