Biserica Reformată-Calvină

Catedrala Ortodoxă

Turnul Bisericii Reformate-Calvină

Biserica Reformată-Calvină *

Sat Bicălatu, oraş Huedin

Comunitatea maghiară din Huedin a fost iniţial de religie catolică, când şi-a construit o biserică pe la începutul secolului al XIII-lea. Aceasta a trecut la religia reformată spre sfârșitul secolului al XVI-lea.

Biserica reformată din Huedin a fost supusă la numeroase intervenţii, ajungând astfel la forma arhitecturală actuală, după ce în jurul anilor 1200 exista o biserică mai mică sub formă de navă. Partea centrală a bisericii actuale a fost construită în secolul al XIV-lea. Ulterior, i s-a adăugat turnul care reprezenta partea vestică a fortificației. Partea de est cu elemente specifice stilului arhitectonic gotic a fost construită în anul 1483, prin grija familiei Bánffy, şi a servit drept capelă acestei familii.

Lăcaşul de cult a fost asediat în anul 1661 de către tătarii lui Ali Pașa, acesta fiind întărit cu ziduri groase și bastioane. Biserica a fost incendiată şi a stat în ruine mai mult de 30 de ani, pentru a fi reconstruită după cutremurul din 1693. În acest an au fost ridicate şi coiful cu galeria, turnulețele-fiala și acoperișul. După cutremurul din 1765, biserica a necesitat alte reparaţii, astfel că i-au fost adăugate cele două porticuri în stil baroc de la intrări.

Orga a fost realizată de către marele meșter Kolonics István din Târgul Secuiesc în anul 1874, înlocuind o orgă mai veche. Candelabrele din lemn simbolizează cele trei regiuni ale zonei Călata.

Bisericile ortodoxe - Huedin I şi Huedin II **

Sat Bicălatu, oraş Huedin

Numită și „Catedrala Moților”,Biserica Ortodoxă - Huedin I a fost ridicată între anii 1931- 1934 în stil neobizantin, având la interior o frumoasă pictură în stil bizantin.

În doua jumătate a secolului al XIX-lea, comunitatea ortodoxă din Huedin aparţinea de parohia Călata, motiv pentru care, după Marea Unire a fost înfiinţată o parohie ortodoxă şi în interiorul oraşului. În anul 1931 a fost clădit întregul corp al bisericii (inclusiv cele două turnuri), iar în anul 1932 a fost terminată și cupola, în acelaşi an fiind executate şi tencuiala interioară și cea exterioară.

Iconostasul a fost făcut la Școala de Arte și Meserii din Huedin, care a donat policadrul. Pictorul-zugrav Petru Crăciun din Huedin a pictat Pantocratorul, vestibulul cu Sfântul Nicolae, stranele, amvonul și pe Cuvioasa Paraschiva. Cele patru icoane principale de la iconostas au fost pictate de către Grigorie Nagoșan din Cluj, iar cele patru de pe uși de către Eugen Profeta din Cluj.

Ridicată în anul 1910 în stil neobizantin, Biserica Ortodoxă - Huedin II prezintă la interior o altă frumoasă pictură în stil bizantin.

 
Trasee naturale in zonele carstice din vestul muntilor Apuseni (Crisana - Banat)
Puteti aduga poze daca sunteti autentificat